Anunțuri

Lista de câștigători pentru Campania „Sănătatea Financiară & MyBRD Net 2019”
Anunturi 23.12.2019

Lista de câștigători pentru Campania „Sănătatea Financiară & MyBRD Net 2019”

Anunturi 23.12.2019

Lista de câștigători pentru Campania „Sănătatea Financiară & MyBRD Net 2019” , desfășurată în perioada 15 octombrie 2019 - 1 decembrie 2019, este:

 

CONTAC IULIAN
BRANZA ANA RAMONA
CATANA ANGELA DANIELA
STEFAN DANIEL VALENTIN
DUMITRIU TEODOR
TRIFU GEORGE FLORIAN
HOPIRTEAN CATALIN ANDREI
ROTARU ANDREEA ISABELA
VICOL CRISTIAN
GULEA STERE
Share
Notă către investitorii Fondului deschis de investiții BRD GLOBAL
Anunturi 12.12.2019

Notă către investitorii Fondului deschis de investiții BRD GLOBAL

Anunturi 12.12.2019

BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. anunţă investitorii fondului deschis de investiţii aflat în administrare cu privire la actualizarea documentului ”Informaţii cheie destinate investitorilor”, ca urmare a modificării profilului de risc, prin reîncadrarea acestuia din categoria de risc 5 în categoria de risc 4.

Documentele modificate pot fi consultate pe pagina de internet a societății www.brdam.ro  și la unitățile Distribuitorului, BRD - Groupe Societe Generale.

 

 

Director General

Mihai PURCĂREA

Share
Informare privind FDI BRD Global
Anunturi 25.10.2019

Informare privind FDI BRD Global

Anunturi 25.10.2019

Așa cum menționam și în nota de informare publicată în data de 27 septembrie 2019, au fost modificate documentele Fondurilor Administrate de BRD Asset Management SAI (prospecte de emisiune și Regulile Fondurilor), modificările intrând în vigoare în data de 08 octombrie 2019. Modificările sunt detaliate în Nota către investitori.

Reiterăm o serie de modificări semnificative pentru FDI BRD Index, astfel: 

1. Schimbarea denumirii fondului deschis de investiții din BRD Index în BRD Global

2. Lansarea unei noi clase în EUR: BRD Global Clasa E;

3. Modificarea politicii de investiții pentru FDI BRD Global (fost FDI BRD Index), conform celor detaliate la punctul 3.3 din Prospectul de emisiune – Descrierea obiectivelor Fondului:

  • Realizarea de investiții cu preponderență pe piețele de acțiuni mature, ca cele din Statele Unitate, Europa sau Japonia și de investiții în active cu expunere pe piețe emergente ;
  • Alocare strategică din punct de vedere al claselor de active: 75?țiuni sau titluri de participare emise de fonduri care investesc preponderent în acțiuni și 25% în alte active cum ar fi depozite, instrumente cu venit fix, alte instrumente financiare permise de legislația în vigoare;

Modificările mai sus menționate nu afectează deținerile investitorilor din FDI BRD Index: unitatile de fond emise de FDI BRD Index sunt reprezentate ca dețineri de unități de fond emise de FDI BRD Global – clasa A (RON).

Pentru orice informație suplimentară, ne puteți contacta prin utilizarea următoarelor date de contact: e-mail: office@brdam.ro / tel: + (021) 327 2228.

Vă mulțumim,

Echipa BRD Asset Management.

Share
10 de vouchere la eMag în valoare de 500 ron
Anunturi 15.10.2019

10 de vouchere la eMag în valoare de 500 ron

Anunturi 15.10.2019

În perioada 15 octombrie-1 decembrie 2019 realizează două tranzacții pe MyBRD Net la oricare  dintre Fondurile de  Investiții adminstrate de BRD Asset Management SAI  și poti câștiga, prin tragere la sorți unul dintre cele 10 de vouchere la eMag în valoare de 500 ron.

Citește regulamentul de concurs si intră in competitie.

Share
Lista de câștigători pentru Campania "Sa devii investitor este simplu. Investix ne invata cum sa incepem!"
Anunturi 02.10.2019

Lista de câștigători pentru Campania "Sa devii investitor este simplu. Investix ne invata cum sa incepem!"

Anunturi 02.10.2019

Lista de câștigători pentru Campania "Sa devii investitor este simplu. Investix ne învață cum să începem!" , desfășurată în perioada 22 iulie 2019 - 28 septembrie 2019, este:

 

 
   
 
Share
Lista de câștigători pentru Campania „Sănătos Financiar cu EasyInvest”
Anunturi 30.09.2019

Lista de câștigători pentru Campania „Sănătos Financiar cu EasyInvest”

Anunturi 30.09.2019

Lista de câștigători pentru Campania „Sănătos Financiar cu EasyInvest”, desfasurata in perioada 01 martie 2019 - 01 iunie 2019, o regasesti aici.

Share
Notă către investitorii Fondurilor deschise de investiţii FDI BRD Simfonia, FDI BRD Obligaţiuni, FDI BRD Acţiuni, FDI Diverso, FDI BRD Euro Fond, FDI BRD Index și FDI BRD USD Fond
Anunturi 27.09.2019

Notă către investitorii Fondurilor deschise de investiţii FDI BRD Simfonia, FDI BRD Obligaţiuni, FDI BRD Acţiuni, FDI Diverso, FDI BRD Euro Fond, FDI BRD Index și FDI BRD USD Fond

Anunturi 27.09.2019

BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. anunţă investitorii fondurilor deschise de investiţii FDI BRD Simfonia, FDI BRD Obligaţiuni, FDI BRD Acţiuni, FDI Diverso, FDI BRD Euro Fond, FDI BRD Index și FDI BRD USD Fond cu privire la modificarea documentelor1 Fondurilor Administrate, în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr.  2/2018  pentru  modificarea  și  completarea  unor  acte  normative,  ale  Legii  nr.  29/2017  pentru  modificarea  și completarea O.U.G. nr. 32/2012, precum și a altor modificări după cum urmează:

 

I.  Actualizarea Prospectelor de emisiune şi Regulilor fondurilor

 

1.Schimbarea denumirii fondului deschis de investiții BRD Index, în BRD Global; 

2.  Modificarea politicii de investiţii şi a obiectivelor de administrare pentru FDI BRD Index;

3.  Introducerea unei noi clase de unități de fond, denominată în EUR pentru FDI BRD  Index (FDI BRD Global). Fondul emite două clase de unităţi de fond: o clasă cu unităţi de fond denominate în RON (Clasa A) cu o valoare nominală de 100 RON şi o clasă cu unităţi de fond denominate în EURO (Clasa E) cu o valoare nominală de 25 de EURO;

4. Modificarea numărului de zecimale utilizat pentru evidența fracțiunilor de unități de fond de la 4 zecimale la 6 zecimale pentru Fondurile Administrate;

5. Modificarea fomulei de calcul a valorii unitare a activului net (VUAN) pentru următoarele Fonduri Administrate care emit clase de unități de fond: BRD Index (BRD Global), BRD Acțiuni și BRD Diverso;

6. Detalierea informațiilor privind identitatea Fondurilor și adăugarea unui paragraf nou – ”Profilul investitorului”;

7.  Includerea  prevederilor  referitoare  la  politica  de  remunerare,  conform  Legii  nr.29/2017  pentru  modificarea  şi completarea O.U.G nr.32/2012;

8. Includerea posibilității de a investi în valori mobiliare, instrumente ale pieței monetare, titluri de participare la O.P.C. și instrumente financiare derivate admise la cota oficială a următoarelor burse din Canada: Toronto Stock Exchange - TSX; Japonia: Tokyo Stock Exchange - TSE; Statele Unite ale Americii (S.U.A.): New York Stock Exchange - NYSE, Nasdaq Stock Market – NASDAQ, Chicago Mercantile Exchange - CME, Chicago Board of Trade – CBOT şi ICE Futures U.S.;

9. Actualizarea/modificarea  și  detalierea  în  conformitate  cu  prevederile  Regulamentului  ASF  nr.  2/2018  de modificare a Regulamentului ASF nr. 9/2014 și a art.91, alin.(4) din O.U.G nr.32/2012, a următoarelor prevederi din documente: regulile de evaluare a activelor Fondurilor, limitele investiționale şi limita maximă de toleranţă a materialităţii erorii de calculare a activului net;

10. Includerea unor prevederi referitoare la situaţiile în care Fondul poate beneficia de împrumuturi;

11.  Reformularea  subcapitolului  „Categorii  de  instrumente  financiare  în  care  Fondul  investeşte”  –  în  sensul prevederilor art.82 din O.U.G. nr.32/2012, respectiv art.83, alin.(1), lit.a) din O.U.G. nr.32/2012;

12.  Includerea unor prevederi conform Secțiunii B – Informații care trebuie incluse în prospectul OPCVM - ului din Regulamentul Delegat (UE) 2365/2015. Totodată  se  menționează că Fondurile nu investesc în instrumente de tipul Total Return Swap;

13. Includerea paragrafului privind durata minimă recomandată a investiţiilor în regulile Fondului;

14.  Includerea, în cadrul capitolului cu drepturilor investitorilor,  a dreptului acestora de a obţine, la cerere, informaţii privind funcţiile de păstrare în siguranţă a activelor de către Depozitar, delegate de către acesta;

15.  Detalierea  caracteristicilor  unităților  de  fond,  a  procedurilor  pentru  subscrierea  de  unităţi  de  fond  şi  pentru răscumpărarea unităţilor de fond;

16. Extinderea  posibilităţii  de  subscriere  la  Fondurile  Administrate  (pentru  minori,  prin  virament  bancar  pentru subscrierile ulterioare, prin telefon);

17.  Introducerea  posibilităţii  ca  sumele  răscumpărate  din  unul  din  Fondurile  Administrate  să  fie  subscrise  în  alte Fonduri Administrate de SAI;

18.  Introducerea  obligaţiei  investitorului  de  semnare  a  unui  contract  cadru  cu  Distribuitorul  privind  serviciul  de primire şi transmitere de ordine pentru unităţi de fond, cu respectarea legislaţiei care reglementează prestarea de servicii şi activităţi de investiţii; 

19.  Actualizarea  documentelor    în  conformitate  cu  modificările  aduse  contractelor  de  depozitare,  precum: comisioane,  prevederi  referitoare  la  transferarea  responsabilităţilor  Depozitarului,  descrierea  conflictelor  de interese care pot apărea în activitatea curentă a Depozitarului;

20.  Detalierea tuturor comisioanelor suportate de Fond conform contractului de depozitare;

21.  Modificarea comisionului de depozitare atât în ceea ce privește suma maximă ce poate fi încasată, cât și în privința procentului aplicat la valoarea medie lunară a activului net;

22.  Comisioanele pentru evenimente corporative nu mai sunt suportate de Administrator, ci de către Fond;

23.  Sunt introduse noi tipuri de cheltuieli în sarcina Fondului: costuri de emisiune cu documentele fondului, costuri aferente codului LEI şi cheltuieli generate de utilizarea licenţei Bloomberg Datalicence Agreement; 

24.  Modificarea valorii maxime a comisionului de administrare astfel: pentru FDI BRD Index (Global) de la 1.5% la 3% pe an și pentru FDI BRD Simfonia de la 3% pe an la 1% pe an;

25.  Modificarea  modalității  de  calcul  a  comisionului  de  administrare  pentru  FDI  administrate,  procentul perceput anual fiind aplicat la valoarea activului net și nu la valoarea medie lunară a activelor nete ale Fondului, cum este în prezent.

26.  Încasarea comisioanelor de răscumpărare de către fond și nu de către SAI, după cum era prevăzut anterior;

27.  Modificarea în sensul creșterii a tarifului suplimentar încasat de la investitori pentru cererile de răscumpărare ce depășesc un anumit procent din valoarea activului fondului.

28.  Detalierea prevederilor privind fuziunea şi lichidarea Fondurilor, conform prevederilor legale;

29.  Includerea unor prevederi privind obligaţiile  investitorilor de actualizare a datelor şi de achitare a obligaţiilor fiscale;

30.  Actualizarea prevederilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul Regulamentului GDPR;

31.  Detalierea în cadrul Regulilor Fondurilor a operaţiunilor pe care Administratorul este împuternicit să le efectueze pentru Fond şi a responsabilităţilor în desfăşurarea activităţii de administrare;

32.  Modificarea Dispoziţiilor finale din Regulile Fondului privind notificarea modificării condiţiilor care au stat la baza autorizării

33.  Introducerea  posibilităţii  de  suspendare  a  emisiunii  şi  răscumpărării  unităţilor  de  fond  pe  baza  unei  decizii undamentate  a  Directorilor  S.A.I.,  motivele  suspendării  precum  şi  nota  de  informare  a  investitorilor  fiind notificate în prealabil A.S.F.;

 

II.  Modificarea contractelor de societate ale fondurilor în conformitate cu modificările aduse prospectelor de emisiune şi regulilor fondurilor.

III.  Modificarea documentelor „Informaţii cheie destinate investitorilor” urmare a modificărilor aduse prospectelor de emisiune.

IV.  Modificarea  contractului  de  depozitare  în  conformitate  cu  prevederile  Regulamentului  A.S.F.  nr. 2/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative.  Investitorii Fondurilor care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele de constituire au posibilitatea ca, în termen de 10 zile de la data publicării prezentei note de informare a investitorilor şi data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere unităţile de fond deţinute, în condiţiile prevăzute în documentele fondurilor anterior intrării în vigoare a acestor modificări.

 

Director General 

Mihai PURCĂREA

 

1 În urma acestor modificări, documentele FDI administrate de  BRD ASSET MANAGEMENT  SAI S.A. au fost rescrise în vederea respectării structurii anexelor nr.3, nr.4 și nr.7 la din Regulamentul ASF nr. 9/2014. 

 

 

Documente: 

Prospect&Reguli FDI BRD Actiuni

Prospect&Reguli FDI BRD Diverso

Prospect&Reguli FDI BRD Euro Fond

Prospect&Reguli FDI BRD Global

Prospect&Reguli FDI BRD Obligatiuni

Prospect&Reguli FDI BRD Simfonia

Prospect&Reguli FDI BRD USD Fond

Share
Notă către investitorii Fondurilor deschise de investitii BRD Simfonia, BRD Obligaţiuni, BRD Diverso, BRD Acţiuni, BRD Euro Fond, BRD Index şi BRD USD Fond
Anunturi 27.08.2019

Notă către investitorii Fondurilor deschise de investitii BRD Simfonia, BRD Obligaţiuni, BRD Diverso, BRD Acţiuni, BRD Euro Fond, BRD Index şi BRD USD Fond

Anunturi 27.08.2019

BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. anunţă investitorii fondurilor deschise de investiţii aflate în administrare cu privire la publicarea pe website-ul societăţii de investiţii, www.brdam.ro, a rapoartelor administrator şi situaţiilor financiare pentru 30.06.2019.

Acestea pot fi obţinute, la cerere, în mod gratuit, de la punctele de distribuire a unităţilor de fond în agenţiile BRD – Groupe Societe Generale, la sediul societăţii de administrare, sau pot fi consultate şi descărcate de pe pagina de internet a societăţii de administrare www.brdam.ro.

 

Director General

Mihai PURCĂREA

Share

Mai mult

Mai mult +

Despre noi

Istoria fondurilor de investiții de la noi din țară începe în anul 1993, când Guvernul României a oferit cadrul…

Întrebări și răspunsuri

Ce sunt fondurile de investiții, cui se adresează lor plus alte răspunsuri la cele mai frecvente întrebări găsești…

Dragă vizitatorule,


Bine ai venit în lumea fondurilor de investiții!
Ne bucurăm că ai ajuns aici. Este un univers poate nou pentru tine, de aceea te vom insoți și iți vom explica ceea ce vrei să știi, astfel încât la sfarșitul vizitei să poți decide în cunoștință de cauză.


Mult succes la explorat!
Echipa BRD Asset Management

Dragă vizitatorule,


Acest site web folosește cookie-uri prin intermediul cărora se stochează și se prelucrează informații, în scopul îmbunătățirii experienței dumneavoastră. Mai multe detalii aici.OK