Prima pagină Te pot ajuta Impozitare 2023

Impozitare 2023

Impozitarea la sursă, începând cu 1 ianuarie 2023, a veniturilor obținute de persoanele fizice din răscumpărarea de unități de fond emise de fondurile de investiții administrate de BRD Asset Management S.A.I.

Începând cu 1 ianuarie 20231 impozitul pe veniturile obținute de persoanele fizice din răscumpărarea unităților de fond se calculează și se reține la sursa de către societatea de administrare, BRD Asset Management S.A.I.
Cota de impozitare este diferită, în funcție de perioada de deținere a unităților de fond, astfel:
  • 1% din câștigul realizat din răscumpărarea unităților de fond care au fost dobândite și înstrăinate într-o perioadă mai mare de 365 de zile, inclusiv, de la data dobândirii; 
  • 3% din câștigul realizat din răscumpărarea unităților de fond care au fost dobândite și înstrăinate într-o perioadă mai mică de 365 de zile de la data dobândirii.

Determinarea perioadei de deținere a unităților de fond se realizează pe principiul FIFO (primul venit, primul plecat). 
Determinarea câştigului/ pierderii se realizează pentru fiecare tranzacție de răscumpărare, la data stabilirii valorii de răscumpărat a unităților de fond, prin calculul diferenței dintre valoarea de vânzare și valoarea de achiziție, calculată pe baza prețului mediu ponderat pentru numărul de unități de fond răscumpărate. Se iau în calcul și eventualele costuri legate de subscrierea/ răascumpărarea unităților de fond. 
Pentru persoanele fizice nerezidente în România care fac dovada rezidenţei într-un stat cu care România are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri, prin prezentarea unui certificat de rezidență fiscală valabil pentru data în care solicită răscumpărarea, nu se reține impozit la sursă.

Pentru răscumpărările efectuate pânâ la data de 31 decembrie 2022, impozitul nu se reține la sursă și este necesară depunerea Declarației Unice împreună cu Fișa de Portofoliu pe care o veți primi de la BRD Asset Management S.A.I. până la data de 28 februarie 2023. Mai multe detalii regăsiți pe site-ul nostru: https://www.brdam.ro/fisa-de-portofoliu.

Pierderile obţinute şi necompensate până la data de 31 decembrie 2022 din răscumpărarea unităților de fond nu se reportează, acestea reprezentând pierderi definitive ale contribuabilului indiferent de data la care au fost înregistrate.

 

 

Share

Dragă vizitatorule,


Acest site web folosește cookie-uri prin intermediul cărora se stochează și se prelucrează informații, în scopul îmbunătățirii experienței dumneavoastră. Mai multe detalii aici.OK